این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

 

نشانی: ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – صندوق پستی ۵۷۸

 

تلفن: ۳۳۶۸۷۷۴۷  و  ۳۳۶۸۷۷۴۴ – ۰۱۱    

 

فکس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۴۷                                     

کد پستی:۴۸۱۸۱۶۸۹۸۴ 

پست الکترونیک: gabit@sanru.ac.ir